• Slide01

O advokátní kanceláři Mgr. Petra Houžvičky

Informace o advokátní kanceláři:

Advokátní kancelář Mgr. Petra Houžvičky vznikla 1. 1. 2001 a patří mezi největší advokátní kanceláře v Jihomoravském kraji a současně je největší advokátní kanceláří v rámci břeclavského regionu. Advokátní kancelář navazuje na tradici a renomé advokátní kanceláře JUDr. Stanislava Houžvičky, který v advokacii působil od 1. 4. 1992.

V  advokátní kanceláři se zabýváme právním poradenstvím ve všech oborech práva a jsme připraveni a schopni promptně plnit požadavky našich klientů, neboť disponujeme širokým týmem zaměstnanců a externích spolupracovníků. 

Základ naší klientely tvoří střední a velké obchodní společnosti, kterým poskytujeme právní poradenství především v oblasti obchodního a občanského práva. Právní služby poskytujeme rovněž jednotlivcům, a to zejména v oblasti práva občanského, rodinného, insolvenčního a trestního.

Naše advokátní kancelář je klienty hojně vyhledávána z důvodu schopnosti navrhnout a realizovat kreativní právní řešení komplikovaných případů.

Mgr. Petr Houžvička má sjednáno profesní pojištění odpovědnosti advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám, případně jeho zaměstnanci, s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč. V případě řešení případů přesahujících svou hodnotou limit pojistného plnění je možno dle požadavků klienta pro konkrétní případ sjednat připojištění s vyšším limitem pojistného plnění.

Naše advokátní kancelář sídlí na adrese Jana Palacha 121/8, Břeclav, 690 02, v prostorech přizpůsobených potřebám advokátní kanceláře za účelem poskytnutí maximálního komfortu a diskrétního prostředí našim klientům.

Kde nás najdete

Sídlo kanceláře

  • Budova Demo

Mgr. Petr Houžvička, advokát
Jana Palacha 121/8, 690 02 Břeclav
IČ: 66248019, DIČ: CZ7405304049

Pro naše klienty máme k dispozici vlastní parkoviště, které je klientovi zpřístupněno po zavolání na telefonní číslo +420 519 324 800.

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. –
č. ú.: 86-1729660227/0100, 
účet advokátních úschov 
č. ú.: 35-4553310277/0100, 
ID datové schránky: qtuhgwa

Telefon: +420 519 324 800
Fax: +420 519 324 900
E-mail: info@akhouzvicka.cz