• Slide01

O advokátní kanceláři Mgr. Petra Houžvičky

!! UPOZORNĚNÍ !!

 

Vážení klienti,

rád bych Vás informoval o podmínkách, za kterých budeme poskytovat právní pomoc v následujícím období.

Od pondělí 30.3.2020 je naše kancelář v provozu. Z bezpečnostních důvodů jsem se rozhodl na rozdělení osádky kanceláře na dva týmy:

  1. zelený tým: Mgr. Petr Zemánek, JUDr. Alžběta Slezarová a nová asistenka Michaela Prajková,
  2. červený tým: Mgr. Luděk Straka, Mgr. Jana Hodinová a Iva Florianová,

které se budou v kanceláři střídat. Jeden tým bude pracovat z kanceláře, druhý tým bude pracovat z domu. Pokud člen jednoho týmu onemocní, ostatní členové jeho týmu budou muset jít do karantény a budou pracovat z domu, ale činnost druhého týmu tím nebude nikterak zasažena (po domluvě s jednotlivými advokáty se můžete dohodnout, kdy budou přítomni v kanceláři).

Vzhledem ke stále probíhající nákaze koronavirem, nebude provoz kanceláře probíhat tak, jak jste na něj zvyklí, a bude se řídit následujícími pravidly:

  1. Právní pomoc bude probíhat z převážné většiny bezkontaktně, prostřednictvím telefonu nebo emailu.
  2. Můžete kontaktovat sekretariát advokátní kanceláře, a to na tel. čísle 519 324 800 nebo na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zde budete vždy přepojeni na jednotlivé advokáty.
  3. Pokud bude pro poskytování právní pomoci nutné osobní setkání, jsme k tomu po osobní domluvě připraveni. Podmínkou je, že k nám budete chodit, pouze pokud nebudete mít příznaky nákazy a pokud budete mít roušku. 

Chtěl bych Vás dále ujistit, že v této nelehké době Vám budeme oporou tak, jak jsme byli vždy. Po odeznění nákazy budeme všichni ohroženi ekonomickou krizí. Já a můj tým má znalosti a značné zkušenosti s řešením takovýchto situací, pokud budete  v ohrožení, neváhejte se obrátit a vězte, že nejúčinnější pomoc, je pomoc, která je poskytnuta co nejdříve.

Společně to zvládneme a držím palce.

S pozdravem

 

Mgr. Petr Houžvička,

advokát

 

Informace o advokátní kanceláři:

Advokátní kancelář Mgr. Petra Houžvičky vznikla 1. 1. 2001 a patří mezi největší advokátní kanceláře v Jihomoravském kraji a současně je největší advokátní kanceláří v rámci břeclavského regionu. Advokátní kancelář navazuje na tradici a renomé advokátní kanceláře JUDr. Stanislava Houžvičky, který v advokacii působil od 1. 4. 1992.

V  advokátní kanceláři se zabýváme právním poradenstvím ve všech oborech práva a jsme připraveni a schopni promptně plnit požadavky našich klientů, neboť disponujeme širokým týmem zaměstnanců a externích spolupracovníků. 

Základ naší klientely tvoří střední a velké obchodní společnosti, kterým poskytujeme právní poradenství především v oblasti obchodního a občanského práva. Právní služby poskytujeme rovněž jednotlivcům, a to zejména v oblasti práva občanského, rodinného, insolvenčního a trestního.

Naše advokátní kancelář je klienty hojně vyhledávána z důvodu schopnosti navrhnout a realizovat kreativní právní řešení komplikovaných případů.

Mgr. Petr Houžvička má sjednáno profesní pojištění odpovědnosti advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám, případně jeho zaměstnanci, s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000,- Kč. V případě řešení případů přesahujících svou hodnotou limit pojistného plnění je možno dle požadavků klienta pro konkrétní případ sjednat připojištění s vyšším limitem pojistného plnění.

Naše advokátní kancelář sídlí na adrese Jana Palacha 121/8, Břeclav, 690 02, v prostorech přizpůsobených potřebám advokátní kanceláře za účelem poskytnutí maximálního komfortu a diskrétního prostředí našim klientům.

Kde nás najdete

Sídlo kanceláře

  • Budova Demo

Mgr. Petr Houžvička, advokát
Jana Palacha 121/8, 690 02 Břeclav
IČ: 66248019, DIČ: CZ7405304049

Pro naše klienty máme k dispozici vlastní parkoviště, které je klientovi zpřístupněno po zavolání na telefonní číslo +420 519 324 800.

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. –
č. ú.: 86-1729660227/0100, 
účet advokátních úschov 
č. ú.: 35-4553310277/0100, 
ID datové schránky: qtuhgwa

Telefon: +420 519 324 800
Fax: +420 519 324 900
E-mail: info@akhouzvicka.cz