• Slide01

Reference

EUROCORP TRADE s.r.o.
Alvey Manex a.s.
MOLČÍK kipper, a.s.
POCTIVÁ MORAVSKÁ a.s.

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

Petruzalek s.r.o.

Mgr. Petr Houžvička, advokát
Jana Palacha 121/8, 690 02 Břeclav
IČ: 66248019, DIČ: CZ7405304049

Pro naše klienty máme k dispozici vlastní parkoviště, které je klientovi zpřístupněno po zavolání na telefonní číslo +420 519 324 800.

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. –
č. ú.: 86-1729660227/0100, 
účet advokátních úschov 
č. ú.: 35-4553310277/0100, 
ID datové schránky: qtuhgwa

Telefon: +420 519 324 800
Fax: +420 519 324 900
E-mail: info@akhouzvicka.cz